ZOBACZ KONIECZNIE
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Ulti Clocks content
zostało do końca wakacji
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Dla nauczycielaKalendarz szkolny 2016/2017

Termin

Działanie

Wrzesień

01.09.2016 r.

godz.9.00

godz. 10.00

godz. 12.30

Inauguracja roku szkolnego:

  • gimnazjum
  • liceum
  • Miejska Inauguracja Roku Szkolnego

13.09.2016 r.

godz. 16.00

Rada Pedagogiczna- zatwierdzenie planu nadzoru pedagogicznego

6.09.2016 r.

godz. 16.00

godz. 17.00

Zebranie rodziców (zebranie ogólne)

klas I gimnazjum

klasy I liceum


15.09.2016 r.

godz. 16.00

godz. 17.00


Zebranie rodziców (zebranie ogólne)

klas II gimnazjum

klas II liceum


16.09.2016 r.

godz.16.00

godz. 17.00

Zebranie rodziców (zebrania ogólne)

klas III gimnazjum

klas III liceum


do 30.09.2016r.

Termin złożenia przez uczniów  wstępnych deklaracji maturalnych

09.2016 r.

Sprzątanie świata


01.09. 2016 r.

Składanie wniosków na kolejny stopień awansu zawodowego

09.2016 r.

Wybór opiekuna projektu edukacyjnego- klasy II gimnazjum

Październik

10.2016 r.

Rada Pedagogiczna

14.10.2016r.


Szkolne obchody Dnia Edukacji Narodowej

10.2016 r.

Obchody Światowego Dnia Walki z Rakiem Piersi

10.2016 r.

Akcja Góra grosza

31.10.2016 r.

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych - Liceum

Po odrobieniu 08.10.br. Gimnazjum

Listopad

11.2016 r.

Światowy Dzień Walki z Nikotynizmem

10.11.2016 r.

Szkolne obchody rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości

11.11.2014r.

NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

dzień wolny

15.11.2016 r.

godz. 17.00-19.00

Dzień Otwartej szkoły dla rodziców uczniów gimnazjum i liceum

11.2016 r.

Połowinki kl. II liceum

11.2016 r.

Próbny egzamin maturalny

11.2016 r.

Międzynarodowy Dzień Tolerancji

11.2016 r.

Próbny egzamin gimnazjalny

Grudzień

do 10.12.2016 r

Wystawienia ocen proponowanych za pierwszy semestr

22.12.2016 r.

Kultywowanie tradycji narodowych- spotkania w ramach integracji klas

.23.12.2016 r. do 31.12.2016 r

Zimowa przerwa świąteczna

Styczeń

06.01.2017 r.

TRZECH KRÓLIdzień wolny

do10.01.2017r.


Wystawienie ocen za pierwszy semestr

13.01.2017 r.

Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna liceum i gimnazjum

16.01 - 29.01.2017 r.

Ferie zimowe

01.2017 r.

StudniówkaLuty

7.02.2017 r.


Zebrania z rodzicami

Wychowawcy

14.02.2017 r.

Rada pedagogiczna analityczna

Dyrekcja

Do 07.02.2017r.

Termin złożenia ostatecznych deklaracji maturalnych

Dyrekcja

Wychowawcy

02.2017r.

Szkolne Obchody Dnia Patrona Szkoły IV LO

Dyrekcja

Wychowawcy kl. II liceum

Marzec

Do 21.03.2017r.


Wystawienie ocen proponowanych uczniom kl. III liceum

Nauczyciele

28.03.2017 r.

Dzień Otwartej Szkoły

Dyrekcja

03.2017 r.

Rekolekcje Wielkopostne

Dyrekcja

ks. T. Wołoszynowski

03.2017 r.


Próbny egzamin gimnazjalny

Dyrekcja

Nauczyciele

03.2017 r.

Próbny egzamin maturalny

Dyrekcja

Nauczyciele

Kwiecień

od 13.04.2017r. do

18.04.2017r.

Wiosenna przerwa świąteczna


19.04.2017 r.

( środa)

godz.9.00

godz.11.00

Egzamin gimnazjalny- część humanistyczna:

- historia i WOS

- j. polski

Dyrekcja

OKE

20.04.2017 r.

( czwartek )

godz.9.00

godz.11.00

Egzamin gimnazjalny- część matematyczno-przyrodnicza:

- przedmioty przyrodnicze

- matematyka

Dyrekcja

OKE

21.04.2017 r.

( piatek)

godz.9.00

godz.11.00

Egzamin gimnazjalny- język obcy nowożytny:

- poziom podstawowy

- poziom rozszerzony

Dyrekcja

OKE

do 21.04.2017r.

Wystawienie ocen końcowych uczniom klas III liceum

Dyrekcja

Nauczyciele

25.04.2017r.

Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna klas III liceum

Dyrekcja szkoły

Nauczyciele

28.04.2017r.

godz.

Pożegnanie absolwentów

Dyrekcja


Maj01.05.2017 r.

ŚWIĘTO PRACY-dzień wolny


02.05.2017 r.

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych


03.05.2017 r.

Święto Konstytucji 3 Maja- dzień wolnyOd

08.05-20.05. 2017r.

(oprócz 14.05.2017 r.)

Ustne egzaminy maturalne

Dyrekcja

OKE

04.05.2017r.

(czwartek)

godz. 9.00


godz. 14.00

Matura pisemna z j. polskiego PP

Matura pisemna z języka polskiegoPR

- dzień wolny od zajęć dydaktycznych


Dyrekcja

OKE

05.05.2017r.

(piatek)

godz. 9.00

Matura pisemna z matematyki PP


- dzień wolny od zajęć dydaktycznych

Dyrekcja

OKE

08.05.2017r.

(poniedziałek)

godz. 9.00


godz. 14.00Matura pisemna z j. angielskiego PP


Matura pisemna z j. angielskiego PR

- dzień wolny od zajęć dydaktycznych

Dyrekcja

OKE

09.05.2017r.

(wtorek)

godz. 9.00

Matura pisemna z matematyki PR
Dyrekcja

OKE

10.05.2017r.

(środa)

godz. 9.00


godz. 14.00

Matura pisemna z wiedzy o społeczeństwie PP/PR

Matura pisemna z informatyki PP/PR

Dyrekcja

OKE

11.05.2017r.

(czwartek)

godz. 9.00godz. 14.00

Matura pisemna z języka niemieckiego PP


Matura pisemna z języka niemieckiego PR

Dyrekcja

OKE


12.05.2017r.

(piątek)

godz. 9.00


godz. 14.00Matura pisemna z biologii PP/PR


Matura pisemna z filozofii PP/PR

Dyrekcja

OKE

15.05.2017r. (poniedziałek)

godz. 9.00


godz.14.00

Matura pisemna z historii PP/PR


Matura pisemna z historii sztuki PP/PR

Dyrekcja

OKE

16.05.2017r.

(wtorek)

godz. 9.00


godz. 14.00Matura pisemna z chemii PP/PR

Matura pisemna z geografii PP/PR

Dyrekcja

OKE

18.05.2017r

(czwartek)

godz. 9.00


godz. 9.00


godz. 14.00


Matura pisemna z fizyki PP


Matura pisemna z fizyki i astronomii/fizyka PR

Matura z historii muzyki PP/PR

Dyrekcja

OKE

19.05.2017r

(piątek)

godz. 9.00


godz. 14.00


Matura pisemna z j. francuskiego PP


Matura pisemna z j. francuskiego PR

Dyrekcja

OKE

do

15.05.2017r.

Wystawienie ocen proponowanych na koniec roku szkolnego

Nauczyciele


16.05.2017r.

godz. 17.00-19.00

Dzień Otwartej szkoły

Dyrekcja, Nauczyciele

Czerwiec


do 14.06.2017r.

Wystawienie ocen końcoworocznych

Nauczyciele

15.06.2017r.

BOŻE CIAŁO– dzień wolny


16.06.2017r.

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych


20.06.2017r.

Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna

Dyrekcja

Wychowawcy

23.06.2017 r.

Przekazanie do szkół świadectw gimnazjalnych

Dyrekcja

23.06.2017r.

Zakończenie roku szkolnego

Dyrekcja

30.06.2017r.

Przekazanie do szkół świadectw maturalnych

OKE


06.2017 r.

Szkolne Obchody Dnia Patrona Szkoły Gimnazjum nr 6

Dyrekcja

Wychowawcy kl. II


Lipiec

07.07.2017r.

Rada Pedagogiczna analityczna

Dyrekcja

Nauczyciele1.Konkursy przedmiotowe zewnętrzne i węwnątrzszkolne odbędą wg. nadsyłanych harmonogramów / ustaleń komisji przedmiotowych.

2.Rozgrywki sportowe odbędą się według terminarza Szkolnego Związku Sportowego.