ZOBACZ KONIECZNIE
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Ulti Clocks content
zostało do końca wakacji
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Dla nauczyciela
Irena Sendler urodziła się 15 lutego 1910 roku w Warszawie. Studiowała polonistykę i działała w Polskiej Partii Socjalistycznej, podczas okupacji pracowała w opiece społecznej. Od stycznia 1943 roku Sendlerowa kierowała referatem dziecięcym Rady Pomocy Żydom Żegota.

Akcję wyprowadzania dzieci z getta podjęła w 1940 roku. Uratowała dużą liczbę dzieci i osób dorosłych pochodzenia żydowskiego, na skalę nie znaną w Europie. Dane dzieci ukryte w słoikach przetrwały wojnę, dzięki czemu można było przywrócić ich tożsamość. Irena Sendler została aresztowana przez gestapo i była torturowana na Pawiaku. Uniknęła rozstrzelania dzięki wpłaconemu przez Żegotę okupowi.

Po 1945 roku współtworzyła domy dziecka i domy starców oraz dzienne pogotowia dla dzieci. Irena Sendler została uhonorowana tytułem: Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata oraz Orderem Orła Białego, Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski i Nagrodą imienia Jana Karskiego - Za Odwagę i Serce. Została najstarszym w historii, 850 Kawalerem Orderu Uśmiechu i otrzymała tytuł Honorowej Obywatelki Miasta Stołecznego Warszawy.

8 kwietnia 2011 roku odbyła się uroczystość nadania szkole imienia i sztandaru.