ZOBACZ KONIECZNIE
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Ulti Clocks content
zostało do końca wakacji
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Dla nauczyciela
POKAZY DOSWIADCZEŃ FIZYCZNYCH – AKADEMIA POMORSKA W SŁUPSKU


Uczniowie klasy IIA Liceum uczestniczyli w pokazach doświadczeń fizycznych w Instytucie Fizyki Akademii Pomorskiej w Słupsku.

Tematem wiodącym pokazów była

mechanika. Uczniowie mogli obserwować a także wykonywać doświadczenia  pod opieką pracownika naukowego Instytutu Fizyki Pana mgr Waldemara Pająka.


Podczas zajęć omawialiśmy:zastosowanie maszyn prostych w życiu codziennym; przemiany energii, zasadę zachowania pędu,wpływ bezwładności na ruch ciał.

Największe jednak zainteresowanie wśród młodzieży wzbudziły doświadczenia obrazujące zaburzenia środka ciężkości ciała. Doświadczenia te były już wprowadzeniem do kolejnych naszych tematów z działu „Bryła sztywna”.

Zapraszamy do obejrzenia filmu i udzielenia informacji dlaczego Paweł ma takie problemy z utrzymaniem równowagi????

Autor: Anna Kurowska-Krzyważna

Zapraszamy do galerii…..