ZOBACZ KONIECZNIE
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Ulti Clocks content
zostało do końca wakacji
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Dla nauczycielaZAJĘCIA LABORATORYJNE Z FIZYKI – AKADEMIA POMORSKA W SŁUPSKU

Uczniowie klasy IIA LO w ramach zajęć pracowni fizycznej wzięli udział w zajęciach laboratoryjnych w Instytucie Fizyki Akademii Pomorskiej.

Uczniowie w grupach wykonywali doświadczenia oraz opracowywali wyniki uzyskanych pomiarów. Tematem doświadczeń było wahadło Oberbecka, którego ruch opisywał zależność między:

- momentem bezwładności bryły sztywnej, a jej przyspieszeniem kątowym,

- momentem siły bryły sztywnej, a przyspieszeniem kątowym ( II zasada dynamiki w ruchu obrotowym).

Tego dnia również uczniowie uczestniczyli w zajęciach powtórzeniowych z działu „Bryła sztywna” pod opieką pracownika naukowego Instytutu Fizyki Pana mgr Andrzeja Krzysztofowicza.

Anna Kurowska-Krzyważnia - opiekun grupy